UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala Apartmaji GAJA (www.apartments-bled.si) (v nadaljevanju splošni pogoji)  so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ter veljajo za vse uporabnike in/ali kupce predmetnega portala ter goste apartmajev. Ti splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletnega portala Apartmaji GAJA (www.apartments-bled.si), splošne pogoje nakupa preko spleta, splošne pogoje najema apartmaja, varstvo osebnih podatkov ter druge pravice in obveznosti uporabnika/gosta/najemnika in ponudnika.

S spletnim portalom Apartmaji GAJA (www.apartments-bled.si) (v nadaljevanju »portal«) upravlja podjetje RUAR d.o.o., Brnčičeva ulica 13, 1231 Ljubljana – Črnuče, davčna številka: SI 65873572 (zavezanec za DDV), matična številka: 357654, vpisan pri Okrožno sodišče Ljubljana pod zaporedno številko vpisa Srg 2009/18236 (v nadaljevanju “ponudnik”).

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja portal in se nanjo nanašajo ti splošni pogoji. Gost je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo, najem ali plačilo najema apartmaja, in se nanjo nanašajo ti splošni pogoji. Gost je vsaka oseba, ki je opravila nakup storitev (ne nujno tudi najema apartmaja), in se nanjo nanašajo ti splošni pogoji.

Z uporabo portala uporabnik/najemnik/gost (v nadaljevanju “gost”) sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja. Gosta zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila. Z oddajo naročila se strinja, da je seznanjen z njimi. Gost ima vpogled v Splošne pogoje na portalu. V kolikor gost odda povpraševanje po telefonu ali preko e-pošte ter ponudnik v njegovem imenu opravi spletni nakup, se šteje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji.

CENA

Cene veljajo le za vaš termin bivanja.
Cene se dnevno spreminjajo glede na ponudbo in povpraševanje.
Vse cene so v Evrih.
DDV je vključen v ceno.
Turistična taksa ni vključena v ceno.

REZERVACIJA

Telefon:  +386 64 207 778
Email: booking@apartments-bled.si

S potrditvijo rezervacije sprejmete naše splošne pogoje poslovanja.

Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med Apartmaji in gostom, katere določila morata oba spoštovati. Pogoji rezervacije so vedno jasno razvidni pred dokončno potrditvijo rezervacije.

Najem nastanitvene enote vključuje:

  • najem izbrane nastanitve;
  • uporabo posteljnine;
  • uporabo brisač;
  • brezplačni Wi-Fi;
  • DDV, prijavo

Rezervacije sprejemamo po emailu, preko interneta, telefona ali osebno v apartmajih.

Za potrditev rezervacije vedno potrebujemo predplačilo na TRR ali veljavno kreditno kartico, ki jo lahko bremenimo za potencialne stroške nepravilne odpovedi ali škode v apartmajih.

DODATNO LEŽIŠČE

Na razpolago ob vnaprejšnji najavi ob rezervaciji, v določenih sobah.  Ni na razpolago ob prijavi v hotel. Eno dodatno ležišče na sobo je na razpolago. V suitah je pripravljeno ležišče preko sofa kavča.

PRIJAVA / ODJAVA GOSTOV

Prijava

Ob prijavi v hotel je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico …). Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hotela. Vsaka oseba, ki je nastanjena v hotelu je dolžna imeti veljavni dokument.

Rezervirana nastanitvena enota je gostu na voljo med 15. in 19. uro na dan prihoda.

Po predhodnem dogovoru  je možna kasnejša prijava.

Odjava

Na dan odhoda mora stranka do 10. ure zapustiti apartma, oddati kartico oz. ključ in poravnati vse neporavnane stroške.

Če se gost odjavi kasneje se od njega zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči kasnejša odjava.

V kolikor stroški ne bodo ob odjavi plačani v celoti, bomo bremenili vašo kreditno kartico in vas o tem obvestili po elektronski pošti oz. preko kanala preko katerega ste kontaktirali z Apartmaji GAJA.

PLAČILO

Ponudnik omogoča naslednje načine plačila

  • nakazilo na transakcijski račun ponudnika;
  • kreditna kartica (  Visa/Visa Electron, Maestro, MasterCard in Diners);
  • gotovinsko plačilo.

 

Plačilo še neplačanega zneska nastanitve in turistične takse ob prihodu z gotovino ali kreditno kartico po predhodnem dogovoru.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAJEMA – GOST

Gost ima pravico do odpovedi najema apartmaja. V tem primeru ima ponudnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi najema. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved oziroma kako drugače odpovedal najem.

Gost mora o odpovedi najema apartmaja pisno obvestiti ponudnika (preko pošte na naslov APARTMAJI GAJA, Zagoriška cesta 26, 4260 Bled ali preko e-pošte booking@apartments-bled.si). Če odpoved ni pisna, se šteje, kot da najema ni odpovedal. Če gost prekine bivanje v apartmaju zaradi vzrokov, ki niso odvisni od ravnanja ponudnika (bolezen gosta itn.), nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V primeru odpovedi najema med potekom najema zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani ponudnika zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Gost lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime in/ali število oseb, ki bodo v apartmaju bivali, pod pogojem, da je sprememba dogovorjena s ponudnikom.

Ko ponudnik prejme pisno odpoved rezervacije s strani gosta, je le ta:

  • brezplačna (ni stroškov odpovedi), v kolikor je pisna odpoved prejeta najmanj 10 dni pred prihodom;
  • plačljiva v višini 100 % cene najema apartmaja, v kolikor jo gost poda po poteku brezplačnega odpovednega roka, v primeru neprihoda,  pri predčasnem odhodu, ali pri Nonrefundable rezervaciji.

PRAVICA DO ODSTOPA OD NAJEMA – PONUDNIK

PONUDNIK si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi najema, če pred ali med izvajanjem najema nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za ponudnika pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Ponudnik  lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od gosta, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s ponudnikom, predvsem,  če se ugotovi, da je gost namerno sporočil napačne podatke o številu gostov, ali pa je med najemom prišlo do takih sprememb, gost pa o tem ni obvestil ponudnika.. V primeru, če ponudnik odpove najem zaradi objektivnih razlogov, ima gost pravico do celotnega povračila vplačane cene najema. V primeru kršitev določb pogodbe s strani gosta, le-ta ni upravičen do povračila vplačane cene najema. Ponudnik si pridružuje pravico da uveljavlja povračila škode, ki bi jo v apartmaju povzročil gost.

VRAČILA PLAČIL

Zaradi zagotavljanja gotovosti, točnosti in pravočasnosti vračila ter zagotavljanja evidence o plačilih, se vračilo plačila gostu izvede izključno z nakazilom na njegov bančni račun (gost mora predhodno potrditi številko bančnega računa in ostale podatke, potrebne za nakazilo). Vračilo plačila v gotovini ni mogoče. Znesek za vračilo,  ki je skladen s splošnimi pogoji, se vrne na bančni račun gosta v 3 delovnih dneh po potrditvi podatkov potrebnih za vračilo denarja. Bančni strošek transakcije / vračila denarja bremenijo gosta. 

REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

V primeru nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti pri najemu apartmaja gost omenjene prijavi neposredno kontaktni osebi ponudnika (navedena na predračunu, voucherju za prevzem ključev in v dokumentaciji, ki se nahaja v apartmaju) ali pisno (preko pošte na naslov APARTMAJI GAJA, Zagoriška cesta 26, 4260 Bled ali preko e-pošte na booking@apartments-bled.si). V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkljiva čistoča sobe itn.), gost pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil ponudnika, se šteje, da se je strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene najema oziroma plačilu škode. V drugih primerih gost lahko vloži reklamacijo pisno najkasneje v 3 dneh po odhodu iz apartmaja. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak gost sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer ponudnik take reklamacije ne bo obravnaval. Reklamacija mora biti utemeljena. Gost naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo recepcije oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Brez pisne reklamacije ponudnik ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

HIŠNI RED

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene v hotelu je strogo prepovedano.
Od 22.00 do 8.00 ure je zahtevan nočni mir.
V apartmajih kajenje ni dovoljeno.
Živali v apartmajih niso dovoljene.

IZGUBA LASTNINE, POŽAR ALI TATVINA

Ponudnik ne odgovarja za gostovo osebno lastnino ali lastnino druge osebe, ki jo je pustila v najetem apartmaju. Gost se s sklenitvijo pogodbe (potrjeno rezervacijo) izrecno odpoveduje vsakemu zahtevku, ki bi izhajal iz tega člena in z njim povezanimi stroški.

V vsakem primeru nesreče naj gost najprej poskrbi za vse udeležence in jim po potrebi nudi prvo pomoč.

V primeru tatvine mora gost takoj obvestiti ponudnika in poklicati policijo (113), da naredijo policijski zapisnik, kar je NUJNO storiti v takem primeru.

V primeru manjšega požara mora gost najprej poizkušati pogasiti požar.  V kolikor gre za večji požar, mora takoj obvestiti poklicati gasilce (112), kar je NUJNO storiti v takem primeru.

ODGOVORNOST PONUDNIKA

Ponudnik poskrbi, da so apartma in vse naprave v apartmaju tehnično brezhibne, brez okvare, ki bi lahko povzročila zaplete ali nesrečo.

Ponudnik v primeru poškodovanega apartmaja, po predhodnem dogovoru z gostom,  poskrbi za drug termin najema.

Ponudnik ne odgovarja za osebno lastnino, ki je bila pozabljena v apartmaju.

V drugih primerih Ponudnik ne odgovarja.

Za osebe, ki rezervacijo naredijo preko drugih portalov (booking.com …), veljajo pogoji določeni ob potrditvi rezervacije na portalu na katerem je bila rezervacija narejena.

Bled, 25.04.2023                                                                                                         Ponudnik za APARTMAJE GAJA Bled RUAR d.o.o.